Toxicologie

Toxicologia (din limba greacă τοξικόν toxicon= otravă pentru săgeți și λόγος logos = studiu) este o ramură a biologiei, ce se ocupă cu studierea efectelor adverse provocate de diferite substanțe chimice sau agenți fizici asupra organismelor vii, sau, altfel spus, știința otrăvurilor și a toxinelor.